سیستمهای سانترال اداری نرمال و کم ظرفیت پاناسونیک

یکی از موارد پرکاربرد دستگاه سانترال پاناسونیک کم ظرفیت برای شرکتها و مجموعه های کوچک می باشد که حداکثر هشت خط شهری و بیست و چهار خط داخلی را ساپورت می نماید.

 • KX-TEM824

 • KX-TES824

 • KX-TA616

 • KX-TA308

 • KX-TEA308

 • KX-TA624

 • KX-TA824

سیستمهای سانترال اداری پرظرفیت، آنالوگ، دیجیتال

 این نوع دستگاه سانترال با توجه به قابلیت ارتقاء آن و افزایش تعداد خط های شهری و داخلی آن در مجموعه های متوسط  و رو به رشد شرکتهای خصوصی دولتی و اداره جات مورد استفاده قرار می گیرد.

 • KX-TDA30

 • KX-TDA100

 • KX-TDA100D

 • KX-TDA200

 • KX-TDA600

 • KX-TDA620

دستگاه های سانترال پاناسونیک تحت شبکه IP PBX

نوع خاصی از دستگاه سانترال پاناسونیک می باشد که قابلیت ارتباط داخلی بین دفاتر مختلف در شهرهای مختلف را فراهم می کند.

 • KX-TDE200

 • KX-TDE600

 • KX-TDE620

 • KX-TDE100

 • NCP-500

 • NCP-1000

صندوق های صوتی پاناسونیک

دستگاه پردازنده صوتی افزونه ایست برای دستگاه سانترال که امکان نظم دهی به تماس های دریافتی، گرفتن پیغام از مشتری و اختصاص دادن صندوق صوتی مجزا به هر داخلی را فراهم می سازد.

 • KX-TVM200

 • KX-TVM50