هدف از طراحی سایت شرکتی

این وب سایت ها با هدف معرفی شرکت ها و افزایش تبلیغات و همچنین آگاهی مشتریان از آخرین محصولات طراحی می شوند و شما می توانید برای افزایش بازده شرکت خود با طراحی وب سایت ها بازاریابی خود را افزایش دهید.

مشتریان طراحی سایت شرکتی

افرادی که می خواهند که بازاریابی خود را تقویت کنند و بخواهند شرکت خود را معرفی نمایند طراحی وب سایت را معیاری برای بازاریابی می دانند.

امکانات طراحی سایت شرکتی

√امکان بازدید همه افراد به طور شبانه روز

√امکان کم یا زیاد نمودن منو

√امکان اضافه یا کم کردن محصولات جدید و قدیمی

√قابلیت اضافه و یا حذف کردن عکس ها و متن ها

√امکان ثبت تعداد بازدیدکنندگان

√دارا بودن فرم ارتباط با ما

√امکان ثبت نظر و قابلیت نمایش نظرات در وب سایت